W ramach wyceny wartości niematerialnych i prawnych w zakres naszych usług wchodzą między innymi:

wycena znaków towarowych, wycena logo, wycena tytułów prasowych, wycena akcji, wycena udziałów, wycena obligacji, wycena patentów i licencji, wycena wierzytelności. 

Zapytanie o wycenę wartości niematerialnych i prawnych
Proszę wypełnić i przesłać formularz określając przedmiot zapytania, aby nasi rzeczoznawcy majątkowi mogli oszacować koszt i czas sporządzenia wyceny

Zadzwoń
 jeśli wypełnienie formularza jest mało wygodne
  602 313 226  
albo prześlij nam zapytanie mailem

Wyceniamy wartości niematerialne i prawne dla osób fizycznych i prawnych z terenu całego kraju.