Przedmiotem naszej działalności, poza innymi wycenami, są wycena pojazdów – zarówno wycena samochodu pojedynczego,  jak i wycena samochodów – całych parków pojazdów należących do środków trwałych przedsiębiorstwa. 

Dlatego też w naszym zespole funkcjonują rzeczoznawcy majątkowi mający doświadczenie w wycenianiu pojazdów samochodowych i Zapytanie  o  wycenę
środków transportu
Proszę wypełnić i przesłać formularz określając przedmiot zapytania, aby nasi rzeczoznawcy majątkowi mogli oszacować koszt i czas sporządzenia wyceny

Zadzwoń
 jeśli wypełnienie formularza jest mało wygodne
  602 313 226  
albo prześlij nam zapytanie mailem

innychktórych można określić mianem rzeczoznawca samochodowy lub rzeczoznawca motoryzacyjny. 
Niezależnie od tego dla naszego zespołu rzeczoznawców majątkowych nie jest obca żadna wycena środków transportu. Do zrealizowanych przez nas zleceń należą wycena samolotu, wycena łodzi, wycena statków, wycena wagonów i lokomotyw i wielu innych.